Sail Switches

Sail Switches

 • Suburban

  Suburban 232261 Furnace Low Air Flow Switch

  $9.89
  Suburban 232261 Furnace Low Air Flow Switch. This is a replacement Suburban Furnace Low Air Flow Switch for Suburban Furnace SF-20/ SF-25/ SF-30/ SF-35/ SF-42/ SF-20F/ SF-25F/ SF-30F/ SF-35F/ SF-42F/ SH-42/ SH-42F/ SF-20Q/ SF-25Q/ SF-30Q/ SF-35Q/...
  $9.89
 • Suburban

  Suburban 230509 Furnace Low Air Flow Switch

  $10.99
  Suburban 230509 Furnace Low Air Flow Switch. This is a replacement Suburban Furnace Low Air Flow Switch for Suburban Furnace NT-30/ NT-34/ NT-30M/ NT-34M/ NT-30S/ NT-34S/ NT-30SP/ NT-34SP/ NT-25/ NT-30/ NT-35/ NT-20K/ NT-25K/ NT-30K/ NT-35K/ P-30S/...
  $10.99